Persienner - Måttagning

Här hittar du instruktioner för noggrann måttagning för dina persienner

Använd ett måttband eller liknande med millimeter noggrannhet.

Anteckna alla mått på papper och var noggrann med att skriva Fönsterbredd x Fönsterhöjd exakt i millimeter.

Från dessa mått drar du sedan av på bredden enligt beskrivningar i respektive kapitel nedan.

Om du mäter nischmått med hjälp av måttband i kassett, glöm inte att det skall ofta plussas 5-10 cm på de måtten du läser av (måttbands kassetten är i vägen och utgör en del av mått du tar).

Har du gamla fönster, mät gärna bredden på några ställen (uppe, nere och på mitten) för att försäkra dig om att fönstret har raka sidor.

Mäta glaslistens djup

För att du skall kunna montera en persienn närmast glasrutan, måste det givetvis finnas möjlighet att fästa upphängningsbeslagen på rätt sätt.

Är djupet mindre än 10 mm, så kan man fortfarande montera upp en persienn, men då med hjälp av vanliga upphängningsjärn. Se bild nedan.

Utanpåliggande montering (mycket smal list)

Vid djup mellan 10-20 mm går det bra att montera antingen en persienn med låshus eller med PC-ögla.

Djup större än 20-25 mm gör att persiennen kommer längre in under listen, och då kan det vara svårt att välja något annat än persienn med låshus eftersom reglagen kan ej komma ut på sidan av persiennen. Det finns dock speciallösningar för djupare fönsterlister.

Måttagning för olika monteringstyper

På glasrutan
I nisch
Utanpåliggande
Mellanglaspersienner
På glasrutan

Du tar mått på dina fönster genom att mäta glasrutan inifrån rummet.

Glöm inte att dra av 3 mm på bredden på din persienn. Detta för att persiennen skall kunna löpa fritt inuti fönstret vid upp- och nedhissning samt när du vrider på lamellerna.

I nisch

Du tar mått på dina fönster genom att mäta utrymmet där persienner skall sitta inifrån rummet. Glöm inte att dra av 3 mm på bredden på din persienn. Detta för att persiennen skall kunna löpa fritt inuti fönstret vid upp- och nedhissning samt när du vrider på lamellerna.

Utanpåliggande

Du tar mått på dina persienner genom att mäta exakt på det ställe där du hade tänkt dig att montera persienner. Det är lämpligt att vid denna typ av montering ta till en bit på varje sida av fönstret för att persiennen skall täcka tillräckligt bra. Gå ut gärna 5-10 cm på varje sida av fönstret.

Du behöver inte dra av någonting på bredden på dina persienner. Persiennen kommer vid denna monteringstyp hänga fritt på väggen så att det inte finns behov för att minska måtten på bredden.

Mellanglaspersienner

Oftast kan du att ta mått på dina fönster genom att mäta glasrutan inifrån rummet. Kontrollera dock noggrant hur persiennen skall sitta inne i fönstret. Du mäter på samma sätt som för frihängande montering i glasrutan.

En del fönster kan ha olika mått på inre/yttre bågen! Det är oftast frågan om fönster där man bytt yttre bågen och låtit den gamla innerbågen sitta kvar. Dela gärna fönstret och kontrollera mått mellan glasrutorna för att vara säker på att persiennen får plats där den skall sitta eller att persiennen kanske monteras högre upp bakom innerbågen, och att då måste man tänka på att anpassa persiennens höjd därefter.

Glöm inte att dra av 3 mm på bredden på din persienn. Detta för att persiennen skall kunna löpa fritt inuti fönstret vid upp- och nedhissning samt när du vrider på lamellerna.