Rullgardiner - Måttagning

Här förklarar vi hur du på bästa sätt tar mått för dina nya rullgardiner

För att du ska kunna ta mått för dina solskyddsprodukter är det viktigt att du har det klart för dig hur du tänker montera dem.

Läs avsnittet som handlar om de olika monteringstyper och välj det som passar dig bäst.

Fortsätt sedan till måttagning för den valda monteringstypen.

Montering på fönsterbågen
Nischmontering
Utanpåliggande montering
Montering på fönsterbågen

Om du öppnar fönstret inåt, måste det finnas tillräckligt med utrymme för att rullgardinen inte skall klämmas mot fönsternischens sidovägg. Fördelen med denna monteringstyp är att du kan ha blommor samt andra prydnadsföremål stående på fönsterbänken utan att rullgardinen skymmer.

Vid denna monteringstyp är du begränsad av fönsterbågens dimensioner. Försök att täcka så stor yta så möjligt. Var observant på eventuella handtag som kan vara i vägen. Tänk på att tyget blir något smalare än dina totalbredd mått.

Nischmontering

För att beställa en rullgardin för nischmontering skall du mäta nischens exakta bredd och sedan drar du av ca 5 mm på bredden. Detta mått blir rullgardinens mått inklusive monteringsbeslag på respektive sida. Dukens bredd blir något mindre beroende på vilken typ av rullgardin du beställer.

Utanpåliggande montering

För att beställa rullgardiner för utanpåliggande montering, tar du mått som överlappar ditt fönster med god marginal. Lägg gärna på 5-10 cm på varje sida på bredden (se de röda pilarna), samt på höjden för att på detta sätt uppnå maximal solavskärmning. Observera att dukens bredd är något mindre än den angivna totalbredden som du anger i din beställning.